Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede


Kind onder Vuur

Van 16 t.m. 26 september a.s. is de Rode Kruis tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ weer in Ede.

Deze tentoonstelling, bestemd voor jonge jongeren (groep 7/8 en brugklassers) wil de jongeren helpen te begrijpen wat het is om in oorlogsgebied op te groeien. Voor zover dat ooit te begrijpen, laat staan te accepteren is.

In de tentoonstelling krijgen de jongeren verhalen te horen van vier leeftijdsgenoten uit oorlogsgebied. Het zijn indringende, maar ook positieve verhalen over moed en de wil om te (over)leven.

Aan de hand van een werkboekje met opdrachten doorlopen de scholieren de leerroute en wordt het inlevingsvermogen van de jongeren aangesproken.

Wilt u meer weten, lees een van onderstaande flyers.

Wilt u dat uw klas deze tentoonstelling kan bezoeken, stuur een mailtje aan info@rodekruisede.nl

Kind onder Vuur-flyer

Kind onder Vuur-scholen