Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede


Noodhulp

Naast de taken die het Rode Kruis wereldwijd en in Nederland op nationale schaal verricht (zie www.rodekruis.nl) staat de afdeling Ede van het Rode Kruis ten dienste van de lokale gemeenschap. Op het gebeid van Noodhulp zijn er de volgende activiteiten.

Hulp bij evenementen
Of het nu gaat om festivals, concerten of sportwedstrijden: een ongeluk zit in een klein hoekje. Een EHBO post is dan ook geen overbodige luxe. Het Rode Kruis Afdeling Ede e.o. verzorgt de EHBO bij evenementen. Zo ziet u ons in actie bijv. tijdens de Heideweek. Voor het aanvragen van Rode Kruis EHBO-ers bij uw evenement klik hier.

Hulp bij calamiteiten 
Mocht zich in Nederland een calamiteit of ramp voordoen, dan kunnen we veel vrijwilligers in korte tijd mobiliseren. In nauwe samenwerking met de professionele hulpdiensten verlenen onze vrijwilligers direct hulp in noodsituaties. Het Rode Kruis heeft per Veiligheidsregio een NoodHulp Team (NHT) paraat voor dat soort gevallen. Het NoodHulp Team valt onder het Rode Kruis District Gelderland-Midden. Het busje en de materialen van het NoodHulp Team staan in Ede in het Rode kruis gebouw.

Opvang en verzorging 
Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit, bij grote branden, bomruimingen of rampen in de buurt. Het Rode Kruis organiseert de opvang en verzorging voor mensen die tijdelijk ergens opgevangen moeten worden, vrijwilligers van Bevolkingszorg helpen daarbij. Ook deze activiteit valt onder het Rode Kruis District.

Jeugd en Jongeren
De afdeling Ede van het Nederlandse Rode Kruis vindt het belangrijk om de jeugd bij de organisatie en bij het werk van de afdeling te betrekken. Jongeren vanaf ongeveer 11 jaar kunnen een cursus jeugd-EHBO volgen en worden ook (onder begeleiding) ingezet bij hulpverlening. Vanuit het Rode Kruis afdeling Ede wordt op scholen voorlichting gegeven over het Rode Kruis.

EHBO
Ook voor praktische tips over EHBO, EHBO cursussen en reanimatie cursussen kunt u bij ons terecht.

Meer informatie: mail naar info@rodekruisede.nl