Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede Logo Rode Kruis Ede


Zelfredzaamheid

Het Rode Kruis helpt mensen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties: van kleine ongelukken in en rond het huis tot grootschalige rampen. Het versterken van zelfredzaamheid is nodig, want ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking is op de één of andere manier verminderd zelfredzaam. Een noodsituatie, groot of klein, brengt voor hen een verhoogd risico met zich mee.

Naast EHBO cursussen, noodhulp en ondersteuning bij evenementen, heeft het Rode Kruis daarom een aantal activiteiten ontwikkeld.

De workshop Risico’s in en om het huis
Om zichzelf of anderen te kunnen helpen in nood is het belangrijk dat mensen zich bewust worden van risico’s. Deze bewustwording kan ook bijdragen aan het voorkomen van noodsituaties. Doel van de workshop is bewustwording van eventuele risico’s in en om het eigen huis en het bevorderen van zelfredzaamheid, zodat mensen weten wat ze kunnen doen als er zich een grote of kleine noodsituatie voordoet.

Rode Kruis aan huis
Met het Rode Kruis aan huis wil het Rode Kruis de veiligheid in en om het huis vergroten van mensen die verminderd zelfredzaam zijn. Tijdens drie huisbezoeken worden de eventuele risico’s in en om het huis doorgenomen en worden mogelijke oplossingen besproken.

EHBO op maat
EHBO op maat is een cursus specifiek voor een kwetsbare groep. Het doel van de cursuslessen is dat deze mensen minder kwetsbaar worden door hun zelfredzaamheid te vergroten. De lessen richten zich op bewustwording en het aanleren van vaardigheden.

Sterk door je netwerk
De training Sterk door je netwerk is bedoeld voor mensen die aan de slag willen gaan om het eigen netwerk te versterken waar in tijden van nood op terug gevallen kan worden. Er wordt onder andere gewerkt aan versterking van sociale en communicatieve vaardigheden en er wordt geoefend met het gebruik maken van sociale contacten.

Contactcirkel
Een groep mensen vormt samen een cirkel door elke dag even contact met elkaar te hebben en te vragen of alles goed gaat. Meestal per telefoon, maar het kan ook via sms, WhatsApp of computer. Contactmiddag Eén keer per maand wordt er een contactmiddag georganiseerd, waarbij mensen de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten gecombineerd met informatie over een relevant/actueel onderwerp.

Samen winkelen
Eén keer per maand gaan vrijwilligers één op één winkelen met mensen die dat zelfstandig niet meer kunnen. Het winkelen is bedoeld om te ‘shoppen’ (niet om de dagelijkse boodschappen te doen). Voor vervoer van en naar het centrum van Ede wordt gezorgd, deelname maximaal drie keer.

Naast bovenstaande activiteiten is het mogelijk om activiteiten op maat te ontwikkelen, die het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten, onder andere op projectbasis. Bijvoorbeeld activiteiten rondom de scootmobiel/verkeer, extreme weersomstandigheden, thema-/voorlichtingsavonden, snelcursussen EHBO aan specifieke doelgroepen enz.

Meer informatie:
Mail naar info@rodekruisede.nl